Действащи ЧСИ в граждански дружества по чл. 30 от ЗЧСИ

ДЗЗД „Луков и Даскалов“

 • Описание: Дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 04.10.2006г. Последна промяна от 09.01.2024г.
 • Рег. № ЧСИ 887 Добромир Иванов Даскалов
 • Рег. № ЧСИ 820 Тодор Иванов Луков

"ГДЧСИ Халаджова-Димоларова"

 • Описание: Дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 19.04.2007г.
 • Рег. № ЧСИ 858 Уляна Колева Димоларова
 • Рег. № ЧСИ 863 Сия Богданова Халаджова

ДЗЗД "Петков и Стоянов"

 • Описание: Дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 14.12.2015г.
 • Рег. № ЧСИ 905 Петьо Ангелов Петков
 • Рег. № ЧСИ 906 Виктор Людмилов Стоянов

ДЗЗД "Лаловска и Цанкова - съдебни изпълнители"

 • Описание: Дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 08.01.2016г.
 • Рег. № ЧСИ 896 Ивелина Борисова Цанкова
 • Рег. № ЧСИ 903 Ивилина Петкова Лаловска

Д3ЗД „Добринова и Ангелаков"

 • Описание: Дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 18.12.2018 г. Дружеството започва дейност, считано от 01.01.2019 г.
 • Рег. № ЧСИ 826 Ангел Николов Ангелаков
 • Рег. № ЧСИ 829 Зорница Милчева Добринова-Христова

ДЗЗД "Частни съдебни изпълнители Георгиев - Стойнова"

 • Описание: Дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 22.04.2019 г. Дружеството започва дейност, считано от 01.05.2019 г.
 • Рег. № ЧСИ 725 Виктор Георгиев Георгиев
 • Рег. № ЧСИ 897 Анита Стойнова Стойнова-Тотева

"ГДЧСИ Петров - Найденов"

 • Описание: Дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 01.07.2022 г.
 • Рег. № ЧСИ 879 Велислав Любомиров Петров
 • Рег. № ЧСИ 756 Цветозар Найденов Найденов

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта