Регистър на ЧСИ

  • Рег. № ЧСИ: 906
  • Име: Виктор Людмилов Стоянов - действащ в гражданско дружество по чл.30 ЗЧСИ
  • Помощници:
    • Искрен Стойчев Стойчев - 05.07.2021 г.
  • Район на действие: Плевен
  • Адрес: гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
  • Телефон: 064 977826
  • Email: [email protected]
« Назад към регистъра на ЧСИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта