Контакти

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Гр. София 1000,
община Възраждане,
ул. „Пиротска” №7, ет.4

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ЗА ЖАЛБИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Всеки работен ден от 10.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

ЗА ДЕЙСТВАЩИ ЧСИ И ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
От 9.00ч. до 17.30ч. по всяко време след представяне на служебна карта.

тел.: +359 2 980 77 32; +359 2 980 82 58
Web: www.bcpea.org
e - mail : [email protected]АНЕЛИЯ ГЛАВАНОВА – Административен секретар

e-mail: [email protected]


АЛЕКСАНДРИНА ДАНКОВА- Юрисконсулт

e-mail: [email protected]

 

МИЛЕНА СТАЙКОВА - БЕЛИЧЕНОВА - Юрисконсулт

e-mail: [email protected]


РАДКА ДАВИДОВА - Координатор

e-mail: [email protected]

 

ДЕСИСЛАВ ДИМИТРОВ - Системен администратор ЦРД

e-mail: [email protected]


СИЛВИЯ МИНЧЕВА - Длъжностно лице по защита на личните данни

e-mail: [email protected]

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта