Регистър на ЧСИ

  • Рег. № ЧСИ: 896
  • Име: Ивелина Борисова Цанкова - действащ в гражданско дружество по чл.30 ЗЧСИ
  • Помощници:
    • Нина Василева Петрова-Дянкова - 03.01.2019 г.
  • Район на действие: Велико Търново
  • Адрес: гр. В.Търново, ул.”Васил Левски” №27, вход "В", ет.0, ап.1
  • Телефон: 0899 677540
  • Мобилен: 0879841444
  • Email: [email protected]
« Назад към регистъра на ЧСИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2021

Карта на сайта