Регистър на ЧСИ

 • Рег. № ЧСИ: 879
 • Име: Велислав Любомиров Петров - действащ в гражданско дружество по чл.30 ЗЧСИ
 • Помощници:
  • Георги Сашев Георгиев - 01.07.2022 г.
  • Йордан Василев Василев - 01.12.2022 г.
 • Район на действие: Ловеч
 • Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
 • Телефон: 068 699460
 • Мобилен: 0875308460
 • Email: [email protected]
 • Уебсайт: www.velislavpetrov.com
« Назад към регистъра на ЧСИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта