ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2022 г.

16 ноември 2022 г.

На основание чл. 10 от Наредба № 3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители, Изпитната комисия обявява ПРОТОКОЛ от 07.11.2022 г. – 13.11.2022 г. на Изпитна комисия,

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2022

Карта на сайта