За нас

Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) е съсловна организация, създадена със Закона за частните съдебни изпълнители. Той влиза в сила на 1 септември 2005 година и поставя началото на институционалната реформа на съдебното изпълнение в Република България с приемането на наложилия се в повечето от страните-членки на ЕС модел на частно съдебно изпълнение.

Професията се организира и представлява от нейната съсловна организация, като в КЧСИ задължително членуват всички частни съдебни изпълнители.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта