Регистър на ЧСИ

  • Рег. № ЧСИ: 903
  • Име: Ивилина Петкова Лаловска - действащ в гражданско дружество по чл.30 ЗЧСИ
  • Район на действие: Ловеч
  • Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 21, вх. А, ет.1
  • Телефон: 0700 46046
  • Мобилен: 0988773663
  • Email: [email protected]
« Назад към регистъра на ЧСИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта