Загубили правоспособност на основание чл. 31 от ЗЧСИ

Рег. 776 , Иван Димитров Раданов - Ямбол - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-519/20.04.2007г. на ЧСИ Ирина Христова , рег.№878, район на действие ОС - Ямбол.

Рег. 855 , Цветанка Михалова Михова–Ангелова - София /СГС/ - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-1566/12.10.2007г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Мариола Гарибова , рег.№862, район на действие Софийски градски съд по силата на сключен договор от 08.10.2007г.

Рег. 866 , Красимир Стефанов Петков - Стара Загора - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-707/26.05.2008г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Ивелина Биволова , рег.№869, район на действие ОС - Стара Загора по силата на сключен договор от 24.04.2008г.

Рег. 763 , Светослав Маринов Савов - Разград - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-836/08.08.2008г. за прекратяване на правомощията. Служебният архив е предаден на ЧСИ Гюнеш Солаков, рег.№761, район на действие ОС - Разград и на ЧСИ Деян Драганов, рег.№762, район на действие ОС - Разград, по силата на сключени договори на 10.07.2008г.

Рег. 773 , Недко Илиев Недев - Шумен - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-1481/28.10.2008г. на ЧСИ Асен Тонев, рег.№877, район на действие ОС Шумен: отнета правоспособност! На основание заповед на Министъра на правосъдието №CД-04-49/08.06.2017 г. служебният архив е прехвърлен на ЧСИ Росен Русев, рег. №931, район на действие ОС - Шумен.

Рег. 714 , Любомир Христов Мавров - Варна - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №489/16.04.2010г. по КНОХД №513/2009г. на ВКС. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-1159/20.12.2010г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-133/29.03.2011г. на ЧСИ Станимира Костова-Данова, рег.№718, район на действие ОС - Варна.

Рег. 750 , Никола Стоилов Торнев - Пазарджик - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ във връзка с присъда на Военен съд Сливен, по дело НОХД №2/1972г. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-65/17.02.2011Г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-134/30.03.2011г. на ЧСИ Тодор Луков, рег.№820, район на действие ОС - Пловдив.

Рег. 842 , Нейко Христов Каракашев - София /СГС/ - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията и за предаване на служебния архив №ЛС-И-221/26.05.2011г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Ирина Иванова Митова - Кирезиева , рег.№839, район на действие Софийски градски съд по силата на сключен договор от 01.04.2011г.

Рег. 707 , Тодор Николаев Мавродиев - Бургас - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №386/01.12.2011г. на ВКС по ВНОХД №83/2011г. на Бургаски апелативен съд. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-751/29.12.2011г. Служебният архив е запечатан на основание Заповед №873/12.12.2011г. на административния ръководител на ОС Бургас.Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-287/31.05.2012г. на ЧСИ Янко Бъчваров, рег.№709, район на действие ОС - Бургас.

Рег. 806 , Петър Михайлов Бакалов - Бургас - Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-179/03.04.2012г. на ЧСИ Станимира Николова, рег.№805, район на действие ОС - Бургас.

Рег. 729 , Мариета Димитрова Михова - Велико Търново - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-663/03.09.2012г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Ралица Касабова , рег.№731, район на действие ОС - Велико Търново по силата на сключен договор от 10.07.2012г.

Рег. 777 , Биляна Кирилова Поптомова - София /СГС/ - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №288/19.10.2012г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 593/2012г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-1279/15.12.2012г. на ЧСИ Ангел Петров, рег.№849, район на действие Софийски градски съд.

Рег. 740 , Хинко Желев Михайлов - Добрич - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-964/08.10.2013г. на ЧСИ Лучия Тасева, рег.№737, район на действие ОС - Добрич.

Рег. 799 , Христо Василев Георгиев - Благоевград - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.5 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-534/13.05.2014г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Шукри Дервиш , рег.№796, район на действие ОС - Благоевград по силата на сключен договор от 11.12.2007г.

Рег. 715 , Миглена Костадинова Пашова - Варна - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-131/05.05.2015г. на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева, рег.№807, район на действие ОС - Варна.

Рег. 843 , Елена Георгиева Петкова - София /СГС/ - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-1/05.01.2016г. на ЧСИ Ивелина Дамчова Дамова, рег.№922, район на действие СГС.

Рег. 794 , Янко Иванов Стоянов - Софийски окръжен съд /СОС/ - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №333/02.03.2016г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 4353/2015г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-75/10.06.2016г. на ЧСИ Магдалена Стоянова, рег.№928, район на действие Софийски окръжен съд.

Рег. 873 , Стойко Аспарухов Георгиев - Търговище - Рег. 873 , Стойко Аспарухов Георгиев - Търговище - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №215/16.12.2016г. на III-то ГО на ВКС по г. д. № 2837/2016 г. за срок от 5 години, както и на основание чл. 31, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 4 от ЗЧСИ – Присъда №79/14.11.2016 г. по НОХД №2325/16 г. по описа на РС – гр. Шумен (влязла в законна сила). Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията по изпълнението №СД-04-20/24.02.2022г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-57/11.04.2016г. на ЧСИ Георги Стоянов, рег.№912, район на действие ОС - Разград.

Рег. 835 , Поля Цонева Руйчева - Сливен - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието СД-04-14/20.02.2017г. на ЧСИ Гергана Грозева Костова, рег.№915, район на действие ОС - Сливен.

Рег. 877 , Асен Антонов Тонев - Шумен - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Присъда №27/13.11.2018г. по НДОХ №202/2018г. по описа на ОС – Шумен, както и на основание чл. 31, ал. 1, т. 7 от ЗЧСИ, във връзка с: решение № 296/12.01.2016г. на III-то ГО на ВКС по гр.д. № 676/2015г.; решение № 139/28.06.2017г. на IV-то ГО на ВКС по гр.д. № 1055/2017г.; решение № 123/07.11.2017г. на III-то ГО на ВКС по гр.д. № 1948/2017г.; с решение от 16.04.2019г. на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители, влязло в сила на 20.06.2019г. На основание заповед на Министъра на правосъдието №CД-04-49/08.06.2017 г. служебният архив е прехвърлен на ЧСИ Росен Русев, рег. №931, район на действие ОС - Шумен.

Рег. 836 , Надя Стоянова Гангалова - Сливен - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ със заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-93/12.10.2017г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-94/12.10.2017г. на ЧСИ Гергана Илчева, рег.№765, район на действие ОС - Стара Загора.

Рег. 816 , Иван Колев Карапанчев - Плевен - Загубил правоспособност за срок от 15 /петнадесет/ години на осн. чл.31, ал.1, т. 7 от ЗЧСИ - 5 години във връзка с Решение № 195/08.11.2017г. на III-то ГО на ВКС по гр.д. № 3734/2017г. /Решение № 410/19.12.2017г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 3734/2017г. – поправка на ОФГ/; 5 години във връзка с Решение от 23.01.2018 г. на ДК на КЧСИ по ДД №18/2017г.; 5 години във връзка с Решение от 23.01.2018 г. на ДК на КЧСИ по ДД №51/2017 г., както и на осн. чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение № 131/29.09.2020г. на I-во НО на ВКС по н.д. № 579/2020г. (присъда за две години лишаване от свобода на основание чл. 23, ал. 1 от НК, във връзка с престъпления по чл. 282, ал. 1 от НК и чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 от НК). Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №СД-04-23/19.04.2021г.

Рег. 827 , Величко Антонов Апостолов - Пловдив - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.2, вр. с ал. 1, т. 5, вр. чл. 6, ал. 1, т. 7, вр. чл. 33, ал. 3 от ЗЧСИ. Заповед № СД - 04 - 57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието. Служебният архив остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег.№824, район на действие ОС - Пловдив.

Рег. 759 , Никола Петров Видев - Пловдив - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ със заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-75/25.07.2018г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-76/25.07.2018г. на ЧСИ Людмила Муржданова, рег.№819, район на действие ОС - Пловдив.

Рег. 708 , Тотко Дончев Колев - Бургас - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ общо за срок от 7 години – 2 години във връзка с Решение №118/18.07.2019г. на III-то ГО на ВКС по г. д. № 706/2019 г.; 5 години във връзка с Решение №137/22.10.2020 г. на IV-то ГО на ВКС по г.д. № 1246/2020 г. Служебният архив е предаден на основание заповед на Министъра на правосъдието №СД-04 - 94/30.08.2019г. на ЧСИ Наско Георгиев, рег.№802, район на действие ОС - Бургас.

Рег. 782 , Данаил Иванов Ангелов - София /СГС/ - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-99/03.09.2019г. на ЧСИ Веселка Андреева Любенова, рег.№780, район на действие СГС.

Рег. 902 , Гергана Веселинова Божкова - Кърджали - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-1/08.01.2020 г. на ЧСИ Хриса Делчева Пурнарова, рег.№741, район на действие ОС - Кърджали.

Рег. 779 , Василка Димитрова Бакалова-Илиева - София /СГС/ - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието CД-04-51/11.10.2021г. на ЧСИ Милен Бъзински, рег. №838, район на действие Софийски градски съд.

Рег. 757 , Атанас Серафимов Атанасов - Пловдив - Загубил правоспособност на осн. Чл. 31, ал. 1, т. 7 от ЗЧСИ за срок от 3 години във връзка с Решение №60189/14.10.2021г. на IV-то ГО на ВКС по г. д. № 1299/2021 г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието CД-04-60/12.11.2021г. на ЧСИ Росен Раев, рег. №910, район на действие ОС - Пловдив.

Рег. 861 , Димитър Вълчев Вълков - София /СГС/ - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-54/12.10.2021 г. на ЧСИ Галин Стоянов Костов, рег.№924, район на действие Софийски градски съд.

Рег. 834 , Ервин Шукрю Юсеин - Силистра - Загубил правоспособност на осн. Чл. 31, ал. 1, т. 7 от ЗЧСИ за срок от 3 години във връзка с Решение №60296/22.12.2021г. на III-то ГО на ВКС по г. д. № 2409/2021 г. Служебният архив е прехвърлен и предаден на основание заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-16/08.02.2022 г. на ЧСИ Милкана Борисова Македонска, рег.№831, район на действие ОС - Русе.

Рег. 730 , Мария Георгиева Глушкова - Велико Търново - Рег. 730 , Мария Георгиева Глушкова – Велико Търново - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Правомощията по изпълнението са прекратени и служебният архив е предаден на основание заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-1/06.01.2022г. на ЧСИ Дияна Живкова Колева - Стефанска, рег.№728, район на действие ОС - Велико Търново.

Рег. 771 , Калинка Стайкова Араклиева - Хасково - Загубила правоспособност на осн. Чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗЧСИ със заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-44/30.08.2022г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-54/11.11.2022 г. на ЧСИ Захари Запрянов, рег.№875, район на действие ОС - Хасково.

Рег. 785 , Лъчезар Евгениев Минков - София /СГС/ - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ със заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-1/16.01.2023 г. Служебният архив е прехвърлен и предаден на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-27/10.03.2023 г. на ЧСИ Галин Костов, рег.№924, район на действие СГС.

Рег. 862 , Мариола Ангелова Гарибова-Добрева - София /СГС/ - Загубила правоспособност на осн. Чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗЧСИ със заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-28/24.04.2023 г. Служебният архив е прехвърлен и предаден на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-3/28.03.2024 г. на ЧСИ Мариян Петков, рег.№851, район на действие СГС.

Рег. 813 , Анелия Минчева Василева - Перник - Загубила правоспособност на осн. Чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен и предаден на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-30/23.08.2023 г. на ЧСИ Галин Костов, рег.№924, район на действие СГС.

Рег. 735 , Ивайло Илиев Илиев - Габрово - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ за срок от 3 години във връзка с Решение №11/05.01.2024г. на IV-то ГО на ВКС по г. д. № 4278/2023 г. Служебният архив е прехвърлен и предаден на основание на заповеди на Министъра на правосъдието № CД-04-1/20.02.2024 г. и № СД-04-4/02.05.2024 г. на ЧСИ Силвия Косева, рег.№809, район на действие ОС - Велико Търново.

Рег. 721 , Валери Генов Йотов - Враца - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ със заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-2/01.03.2024 г. Предстои прехвърляне и предаване на служебния архив на друг частен съдебен изпълнител от същия или съседен район на действие.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта