Регистър на ЧСИ

  • Рег. № ЧСИ: 762
  • Име: Деян Петков Драганов
  • Помощници:
    • Галина Ангелова Станкова - 20.11.2017 г.
  • Район на действие: Разград
  • Адрес: гр. Разград,ул "Цар Асен" № 10, ет.1
  • Телефон: 084 621042
  • Мобилен: 0899977851; 0895995773
  • Email: [email protected]
« Назад към регистъра на ЧСИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта