Регистър на ЧСИ

  • Рег. № ЧСИ: 805
  • Име: Станимира Стефанова Николова
  • Помощници:
    • Пенка Гинчева Чолакова - 19.05.2010 г.
  • Район на действие: Бургас
  • Адрес: гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
  • Телефон: 056 820688
  • Мобилен: 0895 662546; 0897 933878
  • Email: [email protected]
« Назад към регистъра на ЧСИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта