Регистър на ЧСИ

  • Рег. № ЧСИ: 831
  • Име: Милкана Борисова Македонска
  • Район на действие: Русе
  • Адрес: гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
  • Телефон: 082 828839
  • Мобилен: 0892260747
  • Email: [email protected]; [email protected]
« Назад към регистъра на ЧСИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта