Новини

Прибързани и необмислени предложения застрашават финансовата стабилност в държавата

9 юли 2014 г.

Камарата на ЧСИ за предлаганото изменение в Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ:   Прибързани и необмислени предложения застрашават финансовата стабилност в държавата От промяната

Частните съдебни изпълнители консултираха безплатно граждани

19 май 2014 г.

Близо 80 граждани получиха безплатна консултация от частни съдебни изпълнители в първия Ден на отворените врати, организиран от Камарата на частните съдебни изпълнители на 16 април.

Спад на изпълнителните дела през 2013 г. отчита Камарата на частните съдебни изпълнители

24 март 2014 г.

16 милиона лева от неизплатени заплати са получили през 2013 г. работници и служители, благодарение на гилдията Броят на изпълнителните дела намалява за първи път от 2006 г. насам, показва

Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

27 септември 2012 г.

На основание Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г. на министъра на правосъдието, с която е насрочен конкурс за заемане на посочените в заповедта места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони се

Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, насрочен със Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011 г. на министъра на правосъдието, изм. със Заповед № ЛС-И-552/20.10.2011 г. на МП

2 ноември 2011 г.

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-603/02.11.2011г., с която одобри Списък на кандидатите, допуснатите до участие след отстраняване на нередовностите, Заповед № ЛС-И-604/02.11.2011г., с

Конкурс за ПЧСИ – окончателно класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

31 октомври 2011 г.

На основание чл.10 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме Протокол №3/28.10.2011г. на Изпитна комисия, назначена със Заповед

Изменение на Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г.

20 октомври 2011 г.

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-552/20.10.2011 г. за изменение на Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г. в частта, относно обявената дата и място на провеждане на писмения изпит от конкурса за

График за провеждане на изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

12 октомври 2011 г.

На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме график за провеждане на изпита за помощник частни съдебни

Съобщение във връзка с провеждане на конкурса за частни съдебни изпълнители

4 октомври 2011 г.

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-517/03.10.2011 г., с която одобри Списък на допуснатите до изпита кандидати в конкурса за частни съдебни изпълнители, както и Заповед №

Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

16 септември 2011 г.

На основание чл.4, ал.5 от Наредба №3 от 11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Обн. ДВ., бр.108 от 19.12.2007г.), обявяваме одобрените от Съвета на Камарата на

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2022

Карта на сайта