Новини

Спад на изпълнителните дела през 2013 г. отчита Камарата на частните съдебни изпълнители

24 март 2014 г.

16 милиона лева от неизплатени заплати са получили през 2013 г. работници и служители, благодарение на гилдията Броят на изпълнителните дела намалява за първи път от 2006 г. насам, показва

Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

27 септември 2012 г.

На основание Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г. на министъра на правосъдието, с която е насрочен конкурс за заемане на посочените в заповедта места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони се

Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, насрочен със Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011 г. на министъра на правосъдието, изм. със Заповед № ЛС-И-552/20.10.2011 г. на МП

2 ноември 2011 г.

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-603/02.11.2011г., с която одобри Списък на кандидатите, допуснатите до участие след отстраняване на нередовностите, Заповед № ЛС-И-604/02.11.2011г., с

Конкурс за ПЧСИ – окончателно класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

31 октомври 2011 г.

На основание чл.10 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме Протокол №3/28.10.2011г. на Изпитна комисия, назначена със Заповед

Изменение на Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г.

20 октомври 2011 г.

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-552/20.10.2011 г. за изменение на Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г. в частта, относно обявената дата и място на провеждане на писмения изпит от конкурса за

График за провеждане на изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

12 октомври 2011 г.

На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме график за провеждане на изпита за помощник частни съдебни

Съобщение във връзка с провеждане на конкурса за частни съдебни изпълнители

4 октомври 2011 г.

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-517/03.10.2011 г., с която одобри Списък на допуснатите до изпита кандидати в конкурса за частни съдебни изпълнители, както и Заповед №

Списък на допуснатите кандидати до изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

16 септември 2011 г.

На основание чл.4, ал.5 от Наредба №3 от 11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители (Обн. ДВ., бр.108 от 19.12.2007г.), обявяваме одобрените от Съвета на Камарата на

КЧСИ иска диалог с държавата и бизнеса

17 ноември 2010 г.

20% ръст на изпълнителните дела отчита Камарата за първите шест месеца на 2010г. На работна среща с представители на държавната администрация и организации на бизнеса и банките, състояла се на 16

Национална конференция и семинари на ЧСИ, 8 -11 септември 2010г., гр. Поморие

30 септември 2010 г.

В периода 8 - 11 септември 2010г., Камара на частните съдебни изпълнители организира поредица от събития в гр.Поморие, „Гранд Хотел Поморие”. На 8 и 9 септември се проведе семинар на тема

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2021

Карта на сайта