График за провеждане на изпит за помощник-частни съдебни изпълнители

8 октомври 2015 г.

Сподели новина

На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме „График за провеждане на изпита за помощник - частни съдебни изпълнители“ и „Правила за провеждане на изпит за ПЧСИ“, съставени и приети от изпитната комисия с Протокол №1 от 05.10.2015г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта