БРОЙ 2/2008г.

Камарата на частните съдебни изпълнители има удоволствието да Ви информира, че излезе от печат втория брой за 2008г. на сборник „СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”. Цялостната концепция на сборника е да представя обобщение и анализ на съдебната практика по въпросите на съдебното изпълнение.В този брой публикуваме съдебна практика и анализ по отношение на разноските по изпълнението, които продължават да създават немалко спорове и различни тълкувания сред практикуващите юристи. Съгласно чл. 2, ал. 2 и 3 от ЗЧСИ, органите компетентни да установяват публични вземания могат да възлагат тяхното събиране на ЧСИ. Тази възможност, която е практика в развитите европейски държави все по – често се използва у нас. Първи започнаха да се ползват от нея общините, като вече не са никак малко и държавните органи, които не са съгласни техните вземания да отлежават в АДВ и НАП. Тази тема в момента е особено актуална, поради което публикуваме статия, разглеждаща изпълнителните основания за събиране на публични вземания. Най-важната особеност при тях е че цялото производство не се развива по ГПК, а ЧСИ трябва да следват процедурата на ДОПК. В сборника публикуваме и един материал в нетипична за него насоченост - наказателнопроцесуалните аспекти на дейността на ЧСИ - което за съжаление е продиктувано и от няколкото престъпни посегателства срещу личността и имуществото на лица, които упражняват делегирана държавна власт. 

Цена за един брой: 11.90 лв. 

За контакт и абонамент: гр. София, ул. „Пиротска” №7, ет. 4. 

тел./факс: 02 980 77 32 

E-mail: [email protected]

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта