БРОЙ 1/2007г.

Камарата на частните съдебни изпълнители предлага на вниманието Ви първото си периодично издание: сборник „СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”. Сборникът акцентира върху основни аспекти на съдебната практика по принудителното изпълнение, като бр. 1/2007г. засяга въпроси, свързани с въвода във владение, прекратяване на изпълнителното производство (запор, възбрана, възлагателно постановление), обжалване действията на съдебните изпълнители. 

 

Редакционен екип: 

Георги Дичев – председател на КЧСИ

Сабрие Сапунджиева – заместник – министър на правосъдието

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд

доц. Д-р Валентина Попова – ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

Диана Митева – съдия в Окръжен съд Варна

Мариана Обретенова – частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд Пловдив и член на Съвета на КЧСИ

 

Цена за един брой: 11.90 лв. 

За контакт и абонамент: гр. София, общ. Възраждане, ул. „Пиротска” №7, ет. 4. 

тел./факс: 02 980 77 32 

E-mail: [email protected]

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта