Годишни доклади за дейността на КЧСИ

Мониторингов доклад по прилагането на ЗЧСИ, м.юни 2007г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2023г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2022г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2021г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2020г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2019г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2018г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2017г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2016г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2015г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2014г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2013г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2012г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2011г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2010г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2009г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2008г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2007г.

 

Годишен доклад за дейността на КЧСИ за 2006г.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта