Изпълнително производство по ЗОЗ

Решение №88 от 28.03.2012г. на ОС Добрич

Производството е по реда на чл.435, ал.1 от ГПК. Образувано е по жалба от взискателя по постановление на ЧСИ, в което е обективиран отказа на съдебния изпълнител да насочи изпълнението върху движими вещи, обект на особен залог чрез конституиране на приобритателите им като длъжници по делото...

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта