Семинари и обучения

 

Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) има удоволствието да Ви покани на еднодневен семинар на тема: „Ефективна комуникация с клиентите. Успешно справяне с конфликтни ситуации“.
На семинара ще бъдат представени основни знания за конфликтите и поведението в конфликтни ситуации; различните поведенчески стилове и методите за тяхната оценка, различите типове клиенти на ЧСИ и съответните комуникационни техники при общуване с тях. Ще бъдат разгледани типичните конфликти и конфликтни точки в дейността на ЧСИ и различни стратегии за справяне с проблемно поведение. Участниците ще проведат и практическо занятие с решаване на казуси и провеждане на ролеви игри.
Семинарът се провежда пилотно, като стъпва на и доразвива подобни обучения, провеждани съвместно от Камарата на ЧСИ и Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие.


Лектори:
1. Проф. д.с.н. Цветан Давидков – преподавател в Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, с богат опит в обучението на служители от съдебната система, държавната администрация и бизнеса;
2. г-жа Сашка Димитрова – психолог, Административен директор в кантората на ЧСИ Стоян Якимов, с богат опит в практически насочени обучения.

Дата: 26.10.2019 г.
Начален час: 09:00 ч.
Край: 16:30 ч.
Място: гр. София, Център за образование, наука и култура „ProjectLab”, бул. „Мария Луиза“ № 58


Предварителни въпроси и казуси за обсъждане на семинара може да изпращате до 23.10.2019 г. на електронна поща: 

[email protected]


Регистрацията за участие в семинара е възможна до 23.10.2019 г., приема се онлайн и е достъпна на сайта на ЕУПИ 

 


Информация относно програмата, практическа информация и условията за участие в семинара можете да намерите на сайта на ЕУПИ

 

 

***

 

Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) има удоволствието да Ви покани на еднодневен семинар на тема: „Актуални въпроси на принудителното изпълнение: Практически проблеми при изпълнението по ЗОЗ; Тълкувателно решение на ОСГТК № 4/2017 г. от 11.03.2019 г.“.
Семинарът е предназначен за ЧСИ, техни помощници и служители, както и за практикуващи юристи с интерес в областта на принудителното изпълнение.
- Практически проблеми на изпълнението по Закона за особените залози (сутрешна сесия);
- Тълкувателно решение на ОСГТК № 4/2017 г. и отражението му в практиката на ЧСИ, по-специално въпросите относно защитата на третите лица и участието на ипотекарните длъжници в публичната продан (следобедна сесия).


Лектори:
- по първата тема – г-жа Валя Гигова, адвокат, член на ВАдвС и г-жа Наташа Босева, директор на ЦРОЗ;
- по втората тема – г-н Марио Първанов, съдия във ВКС, докладчик по ТР ОСГТК № 4/2017 г.


Модератор: г-н Георги Дичев, Председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.


Дата: 19.10.2019 г.
Начален час: 09:00 ч.
Край: 16:30 ч.
Място: гр. София, Център за образование, наука и култура „ProjectLab”, бул. „Мария Луиза“ № 58

Регистрацията за участие в семинара е възможна до 16.10.2019 г., приема се онлайн и е достъпна на сайта на ЕУПИ.

 


Информация относно програмата, практическа информация и условията за участие в семинара можете да намерите на сайта на ЕУПИ .

 


Предварителни въпроси и казуси за обсъждане на семинара може да изпращате до 16.10.2019 г. на електронна поща: 

[email protected]

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта