Банкови сметки

Банкова сметка за нестопанска дейност (за членски внос)

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН ВЪЗРАЖДАНЕ
ГР. СОФИЯ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3
IBAN: BG28CECB97901081034900
BIC: CECBBGSF

Банкова сметка за издаване на справки от Централен регистър на длъжниците (ЦРД):

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН ВЪЗРАЖДАНЕ
ГР. СОФИЯ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3
IBAN: BG98CECB97901081034901
BIC: CECBBGSF

Банкова сметка за такси:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН ВЪЗРАЖДАНЕ
ГР. СОФИЯ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3
IBAN: BG71CECB97901081034902
BIC: CECBBGSF

За издаване на препис – извлечение от Регистъра по чл. 4, ал. 3 ЗЧСИ, относно вписани обстоятелства за един ЧСИ, се заплаща такса в размер на 24.00 лв. с вкл. ДДС.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта