Назначаване на особен представител

Определение № 742 от 18.11.2013 г. на Апелативен съд Варна

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК и е образувано по частна жалба на адв.К* М*в качеството на особен представител на Н.С.Н. против определение № 3478/28.08.2013 год., постановено по т.д.№ 1053/2013 год. по описа на ОС – Варна, с което е прекратено производството по делото, наоснование чл.129, ал.3 вр.чл.422 и чл.414 ГПК.

В предявената частна жалба се поддържа, че назначеният особен представител на длъжника в заповедното производство е легитимиран да подаде възражение по чл. 414 ГПК. Едва с връчването на ПДИ чрез особения представител, се счита за връчена и заповедта за незабавно изпълнение. Възражението е подадено в преклузивния срок по чл. 414, ал.2 ГПК.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта