Конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители

4 февруари 2010 г.

Сподели новина

Със Заповед № ЛС-И-44/26.01.2010г. на Министъра на правосъдието е насрочен конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители.

Приемът на документи ще се извършва в деловодството на Камарата или по пощата на адрес: гр. София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 4 в едномесечен срок, считано от 04.02.2010г. (обявата е публикувана във вестник "Дневник", бр. 24/04.02.2010г.).

Необходимо е да се внесат 50 лв. по сметка на КЧСИ за покриване на разноските по провеждане на изпита.

Копие от платежния документ се прилага към заявлението за участие по образец, заедно с останалите изискуеми документи по чл.4, ал.3 от Наредба №3 за провеждане на изпити за помощник – частни съдебни изпълнители.

Заповед № ЛС-И-44/26.01.2010г. и въпросник

Заявление за участие в изпита

Декларация по чл.5, ал.1, т.5, 6 и 7 от ЗЧСИ

Декларация по чл.6 от ЗЧСИ

Банкова сметка на КЧСИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта