Kонференция на тема „Практическите аспекти на изпълнителния процес в България”

13 ноември 2009 г.

Сподели новина

На 5 ноември 2009г. в гр.София се проведе конференция на тема „Практическите аспекти на изпълнителния процес в България”, организирана от Камарата на частните съдебни изпълнители, със съдействието на проект „Укрепване на частното съдебно изпълнение в България” по програмата МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия. На събитието присъстваха представители на Съвета на Камара на ЧСИ и съдии от Окръжните и Апелативни съдилища в страната.

Първата подобна съвместна конференция между окръжните съдии и частните съдебни изпълнители беше проведена в средата на 2007г. Камарата се стреми да превърне в традиция организирането на подобни срещи, с оглед установяване на ефективни работни взаимоотношения, гарантиращи бързина и ефективност при изпълнение на съдебните решения.

Официално форумът беше открит от заместник – посланика на Кралство Нидерландия в България г-н Мартейн Елхерсма и от г-н Георги Дичев – Председател на Съвета на КЧСИ.

Г-н Йос Уитдехааг – експерт към Комисията на ЕС и Съвета на Европа, съдебен изпълнител от Нидерландия, запозна присъстващите с основните тенденции в развитието на взаимоотношенията между съдии и съдебни изпълнители в Европейския съюз.

Пред участниците във форума бяха представени основните резултати в работата на Камарата на ЧСИ, най-наболелите проблеми, стоящи пред съдебното изпълнение и обсъждани редица въпроси, касаещи съвместната работа на магистратите и частните съдебни изпълнители. Сред дискутираните теми бяха обжалване действията на ЧСИ, спиране на изпълнителното производство, действия по администриране на жалбите, изпълнение върху движими и недвижими вещи, отмяна на действия на ЧСИ, искове за вреди. Съдиите и частните съдебни изпълнители обсъдиха съдебната практика в материята на изпълнителното производство, обмениха мнения и се обединиха около важни становища за подобряване на изпълнителния процес и уеднаквяване практиката при прилагането на Закона в принудителното изпълнение.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта