ЧСИ Сийка Анадолиева получи наградата „Почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения“

17 април 2024 г.

Сподели новина

На 16 април 2024 г., в Деня на Конституцията и юриста, ЧСИ Сийка Анадолиева - член на Съвета на Камарата, получи наградата "Почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения". Призът й бе връчен на тържествено събрание, на което присъстваха вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, министърът на правосъдието Мария Павлова, конституционният съдия проф. Атанас Семов, бившият служебен премиер проф. Огнян Герджиков, представители на съдебната власт, университетски преподаватели и много юристи.

ЧСИ Сийка Анадолиева е член на Съвета на КЧСИ втори последователен мандат. Понастоящем е председател на Комисията по правни въпроси към Съвета на КЧСИ. Участвала е в създаването на редица законодателни предложения за изменение на действащото законодателство в сферата на съдебното изпълнение, както и на становища по законопроекти и тълкувателни решения. През последните години работи интензивно по социално значими теми, като  усъвършенстване на правната уредба, свързана с предаването на деца, личните отношения на родителите с децата и изплащане на издръжки. Член е на няколко работни групи към Министерство на правосъдието, като активно участва и в процеса на консултации по изготвянето на нов проект на Национална стратегия за детето и семейството.

„Благодаря на СЮБ за тази награда! Тя е едновременно голяма чест, но и голяма отговорност Всеки юрист има мисия – да брани правото и закона. Нека не го забравяме. Нека водени от принципите на професионализъм и доброта да се обединяваме и да браним правото не само в един ден от годината, а през цялото време!“, обърна се към присъстващите г-жа Анадолиева.

Наградата бе връчена на нашата колежка от Председателя на СЮБ г-н Владислав Славов.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта