Стартира системата за електронни публични търгове на съдебните изпълнители

24 юли 2023 г.

Сподели новина

Системата за електронни публични търгове на съдебните изпълнители вече функционира и е достъпна за потребителите (https://zapori.mjs.bg/#/ ). Така се елиминират всякакви възможности за злоупотреби и позволява осъществяване на незабавен и постоянен контрол по тази чувствителна за обществото тема. Натрупаната до сега практика и наблюдения показват, че след началото за електронните търгове рязко намаляват жалбите срещу провеждането на търговете поради пълната прозрачност на процедурите. Органът провеждащ търга само подава информацията в платформата за търгове, а наддаването се извършва онлайн и без възможност за човешка манипулация. Дава се възможност на длъжника или взискателя да избере дали иска електронен търг и в този случай той става задължителен.

През 2016 г. Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) подема инициативата за изграждане на Системата за електронни публични търгове. В тази връзка организира множество работни срещи за обмяна на опит и споделяне на добри практики между  българските институции и официални представители на органите управляващи подобни системи в Литва, Латвия и Естония. В резултат на тези усилия, по предложение на  КЧСИ, през 2017 г. Народното събрание въвежда електронните търгове в ГПК, а Министерство на правосъдието издава наредба и изработва Системата за електронни търгове. 

С въвеждането на електронните търгове се премахват писмените оферти, а регистрацията за търга изисква само регистрация в системата, заявление за участие и внесен депозит. Търгът е явен и се провежда в реално време изцяло в електронна среда като участниците в него са анонимни. По този начин никой от тях не знае колко лица участват на търга, нито кои са те.

След 30 дневния срок за регистриране на наддаващите, самият електронен търг продължава 7 дни и се удължава автоматично с 10 минути, ако през последните 10 минути се подаде ново предложение. Така направената процедура защитава участниците и страните в изпълнителното производство в максимална степен от евентуални злоупотреби. Самата продължителност на търга и анонимността на наддавачите гарантира постигане на най-висока цена.  

С промените в ГПК се уреди и механизъм за банково кредитиране на желаещи да участват в такива търгове. Улесняването на кредитирането за покупката на имоти от електронни публични търгове ще доведе до повишаване броя на участниците, което ще засили конкурентната среда. А това ще доведе до повишаване на крайните цени на търговете, което е в интерес както на кредиторите, така и на длъжниците.

КЧСИ изказва своите благодарности на народните представители и на Министерство на правосъдието за това, че подкрепиха нашите усилия и поставиха България сред най-иновативните в сферата на електронното правосъдие страни. Електронни търгове при съдебните изпълнители са въведени само в няколко държави – Прибалтийските републики, Унгария, Южна Корея, някои щати в САЩ и Казахстан.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта