ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2022 г.

16 ноември 2022 г.

Сподели новина

На основание чл. 10 от Наредба № 3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители, Изпитната комисия обявява ПРОТОКОЛ от 07.11.2022 г. – 13.11.2022 г. на Изпитна комисия, назначена със Заповед № СД-04-50/06.10.2022г. на Министъра на правосъдието за резултатите от изпита за помощник частни съдебни изпълнители (окончателно класиране).

ПРОТОКОЛ

Удостоверенията на издържалите изпита кандидати се издават от Камарата на ЧСИ. Те се получават лично срещу подпис от лицето или от упълномощен от него представител (с нотариално заверено пълномощно) всеки работен ден в приемното време на Камарата от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. Получаването на удостоверенията може да започне най-рано от 28.11.2022г. (понеделник).

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта