ГРАФИК И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2022 г.

1 ноември 2022 г.

Сподели новина

На основание чл. 7 от Наредба № 3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители Изпитната комисия обявява „График за провеждане на изпита за помощник частни съдебни изпълнители“ и „Правила за провеждане на изпита за помощник частни съдебни изпълнители“

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта