Съобщение на Камарата на ЧСИ

13 март 2020 г.

Сподели новина

Във връзка с усложнената епидемиологичнна обстановка в страната като предпазна мярка срещу разпространението на епидемия от вирусите „COVID-19“ (Ковид-19) и Грип Б, дейностите на администрацията на Камарата на частните съдебни изпълнители с посетители (граждани, ЧСИ и служители от канторите им) се ограничават изцяло.

Преустановява се достъпа до администрацията на КЧСИ на посетители за подаване на място на жалби, сигнали, молби, писма и др. документи. Такива ще се приемат по пощата или по електронната поща на Камарата на ЧСИ - [email protected]. Единствено куриерските служби ще бъдат допускани за доставяне на пощенски пратки.

При подаване на документи по електронна поща жалбата/сигналът/оплакването следва да е подписан/а с квалифициран електронен подпис (КЕП), поради необходимостта от надлежна индивидуализация на субекта на данни/негов пълномощник във връзка с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR.

Справки за висящи изпълнителни няма да бъдат издавани от администрацията на КЧСИ до второ нареждане.

 

 

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта