ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА КАМАРАТА НА ЧСИ

15 март 2020 г.

Сподели новина

ОБРЪЩЕНИЕ

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЧСИ

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната Камарата на частните съдебни изпълнители призовава за следното:

 

Да се преустановят всички публични продани на имущество на длъжници.

Да се преустанови извършването на описи, както и налагането на запори на трудови възнаграждения и банкови сметки.

Умоляваме гражданите да не посещават канторите на частните съдебни изпълнители по време на обявеното от държавата извънредно положение, а да извършват справки по телефон или имейл.

Предлагаме тези мерки с цел запазване здравето на хората и осигуряване финансовата им стабилност по време на кризата.

 

                                     Камара на частните съдебни изпълнители

15.03.2020г.

 

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта