Делегация на Литва, Латвия и Естония на посещение на Камарата на частните съдебни изпълнители

21 ноември 2016 г.

Сподели новина

От 16 до 19 ноември частни съдебни изпълнители от Литва, Латвия и Естония бяха на официално посещение на Камарата на частните съдебни изпълнители. Визитата е по покана на председателя на камарата Георги Дичев. Целта на посещението е гостите да споделят опита си в предоставянето на електронни услуги в съдебното изпълнение и по специално в електронните търгове, които те са въвели.

Делегацията бе приета от министъра на правосъдието в оставка Екатерина Захариева, която накратко запозна гостите с българския модел на съдебното изпълнение. Тя заяви, че електронното правосъдие е приоритет за нейния екип, но за съжаление не е стигнало времето за въвеждането му и изрази увереност, че това ще се случи. Председателят на камарата Георги Дичев специално благодари на министър Захариева за отличното сътрудничество с Министерството на правосъдието и изрази увереност, че когато има воля, нещата се случват.

Делегацията бе приета и от Комисията по правни въпроси на НС и нейния председател Данаил Кирилов. Той също изрази съжаление, че времето на парламента не е стигнало за приемане на промените в ГПК, голяма част от които са предложени от Камарата на частните съдебни изпълнители и възприети от правителството и депутатите – създаване на гаранции за несеквестируемите вземания по банкови сметки, засилване на съдебния контрол върху действията на ЧСИ, въвеждане на електронни търгове и др.

Съветът на камарата проведе работна среща с колегите, на която беше разгледано съдебното изпълнение в страните. И в трите прибалтийски държави няма държавни съдебни изпълнители, а само частни, в Естония няма дори публични изпълнители, като те имат много по-разширени правомощия от българските си колеги. Изпълняват функции на синдици в производствата по несъстоятелност на търговци и физически лица, извършват действия по установяване на факти, връчване на всякакъв вид книжа, извънсъдебно събиране на задължения и други. „Дискусията бе изключително важна и полезна за нас, обърна се към гостите Дичев. Вашият опит в електронното съдебно изпълнение ще помогне много за бъдещите ни действия за въвеждането му в България”.

Визитата на делегацията приключи с участието й на кръгла маса на тема „Електронно правосъдие, електронно съдебно изпълнение и електронни търгове”. Кръглата маса бе организирана от камарата, която се проведе в Конферентната зала на Съдебната палата в София. На нея присъстваха представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Форумът бе приветстван от зам.-министъра на правосъдието г-жа Петя Тянкова. Гостите от Литва, Латвия и Естония направиха презентации на системите им за електронни търгове, след което се проведе дискусия.

 

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта