Камарите на България и Гърция ще искат промяна във вътрешното законодателство в частта на изпълнителното производство

21 юни 2016 г.

Сподели новина

На 18 юни 2016 г. се проведе семинар с Камарата на гръцките съдебни изпълнители и медиите на тема "Трансграничното изпълнение на съдебни актове между България и Гърция". На семинара присъстваха председателят на гръцката камара Георгиос Митсис със свои колеги.

Председателят на българската камара Георги Дичев отчете, че през миналата година делата срещу чужди граждани и компании са се увеличили със 100% в сравнение с предходната, като се очаква тази тенденция да продължи. Около 400 са образуваните дела на година, като само за първата половина на 2016 г. са толкова, колкото за цялата 2015 г.

Съдебните изпълнители от двете страни обсъдиха проблемите, които стоят пред изпълнителното производство. Те се обединиха около необходимостта от промени във вътрешното законодателство на двете държави, което да позволи директното връчване на книжа между съдебните изпълнители, включително и на частни документи (в България промяна в чл. 613 ГПК), бързото снабдяване с информация за длъжниците, обмен на данни между двете камари, както и провеждането на Балканска конференция по въпросите на трансграничното изпълнение с участието на всички балкански държави.

 

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта