Частните съдебни изпълнители - все по-търсени от общините, държавата и гражданите, сочи статистиката на камарата за 2015 г

17 май 2016 г.

Сподели новина

Делата на ЧСИ в полза на държавата, общините и гражданите расте, въпреки общия спад на образуваните през 2015 г. дела. Това показва статистиката на Камарата на частните съдебни изпълнители за миналата година, когато са заведени общо 171 000 дела. Спрямо пиковата 2012 година намалението е с 23%, което изпълнителите обясняват с нормализирането на икономическата ситуация и връщане към нивата от преди кризисните години.

Цифрите сочат, за засилване на обществената функция на ЧСИ. През 2015 г. канторите на ЧСИ са образували 22 000 дела на граждани и 24 000 на органи на държавната власт. Търговците и юридическите лица остават най-активни и делата в тяхна полза са 99 000. Откроява се нов силен спад на делата на банките. През 2015 г. те са 26 000 или 15% от всички новообразувани. За сравнение с 2012 г., тези дела са намалели наполовина.

„Връщаме все повече „държавни пари“, а в тежката финансова ситуация, в която се намират българските общини, те предпочитат да работят с ЧСИ. Близо 85% от общинските администрации ползват услугите на ЧСИ От 2011 г. насам имаме 100% ръст при делата на местните администрации“, коментира председателят на Камарата Георги Дичев и допълни, че освен повишена събираемост, работата с ЧСИ има силен превантивен ефект спрямо длъжниците.

1 млрд. и 25 милиона лева е общата сума възстановена на кредитори през 2015 г. На държавни органи ЧСИ са върнали 80 милиона лева. 154 млн. лева са върнати по дела, заведени от физически лица, което е с 4 млн. лева повече в сравнение с 2014 г. От тях 3 млн. лева са за издръжки на деца, 9 млн. лева за неизплатени трудови възнаграждения. От дейността на ЧСИ пряко в държавния бюджет са постъпили 120 милиона лева като данъци и осигуровки.

Над 620 млн. лева са постъпили директно в държавния бюджет от въвеждането на института на ЧСИ преди 10 години. Общият размер на върнатите пари от 2005 г. насам е 6 млрд. и и 575 млн. лева.

Засилва се и контролът върху работата на канторите на ЧСИ. За миналата година Дисциплинарната комисия на Камарата е образувала 47 нови дела и е произнесла 63 решения. Най-масовото наказание е глоба. 6 са решенията за лишаване от правоспособност за 2015 г. и началото на 2016 г. 2 са потвърдени от ВКС, 2 не са обжалвани и са влезли в сила, 1 е изменено на глоба, 1 е висящо. От началото на 2016 г. трима ЧСИ са с отнети права и не упражняват дейност. Има и едно лишаване от правоспособност до приключване на делото.

Камарата очаква и приемането на промени в ГПК, изготвени с нейно участие и целящи по-евтин изпълнителен процес чрез запори по електронен път, въвеждане на електронни търгове и доброволни продажби, както и повече гаранции за правата на длъжници и кредитори.

„Най-важните промени, които гилдията застъпва, са за създаването на гаранции за социалните плащания, пенсии и стипендии, когато те представляват несеквестируеми вземания на длъжниците. Заради банковата тайна, която не разкрива произхода на средствата по сметките на длъжника, се случват такива запори, за които ЧСИ нямат вина. Важно е законът да се промени“, обясни Дичев.

Той и колегите му са обосновали и предложения за промени в ГПК по една особено чувствителна тема – режима на лични отношения и предаване на деца. Целта им е реално изпълнение на режимите и намаляването на травмите за децата и дисциплиниране на родителите, които нарушават режима.

„Това са около 100 дела годишно, но те са изключително важни, защото касаят деца и травмите могат да бъдат големи. Режимът за виждане с другия родител най-често е в събота и неделя и предаването се случва трудно. Настоящия закон казва, че се изпраща покана за доброволно изпълнение и ако няма съдействие се стига до принудително изпълнение, когато съдебният изпълнител трябва да предаде физически детето. Но проблемът идва от липсата на адекватен механизъм, който да приведе решенията в действие. Необходимо е да се акцентира върху санкциите, не толкова върху физическото предаване. Затова КЧСИ предлагаме в частта на ГПК за предаване на дете, да се налагат глоби по всяко едно изпълнение и НАП да възложи събирането на тези глоби в рамките на същото изпълнително производство. Това ще доведе до по-висока събираемост, съответно чувството за безнаказаност ще изчезне, обясниха от Камарата. Те са категорични, че тези промени трябва да се съчетаят с изменения в Семейния кодекс, които да позволят бързо произнасяне на съда по исканията за промяна в родителските права, поради неизпълнение на режима на лични отношения и предаване на дете.

Камарата стои и зад предложенията за разширяване на обхвата от действия на ЧСИ, които могат да се обжалват, както и зад искането изпълнителните дела да се образуват по постоянен адрес или седалище на длъжниците, което ще им спести разходи. Допълнителни гаранции за техните права ще донесе предложението публичните продани да се спират при внасяне на 20% от дълга, а не както е досега на 30%. Камарата подкрепя и създаването на допълнителни гаранции за обективна оценка на имотите със задължително участие на вещо лице и повторна оценка при оспорване на цената. Тя предлага и механизми за улесняването на покупките на имоти с кредит и увеличаване на срока за внасяне на сумата по търга, което ще повиши цените на имотите и ще бъде от полза, както за длъжника, така и за кредитора.

 

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта