Представяне на eдинен електронен регистър на публичните продажби, извършвани от частните съдебни изпълнители в Република България

15 юни 2009 г.

Сподели новина

На 16 юни в гр. София, в национален пресклуб „София Прес”, се състоя пресконференция, организирана от Камара на частните съдебни изпълнители по повод официалния старт на единния електронен регистър на публичните продажби, извършвани от частните съдебни изпълнители в Република България. Към събитието проявиха интерес представители на повече от 20 национални медии.

Причините за създаването на единен електронен регистър на публичните продажби на частните съдебни изпълнители са две. Първо - прозрачност, точност и яснота при търговете. Офертите се подават в съответния съд и затова никой частен съдебен изпълнител не може да манипулира или да влияе по какъвто и да било начин на търга. Второ – по-добро разгласяване на информацията за публичните продажби и привличане на повече потенциални купувачи. В полза и на кредитора, и на длъжника е колкото се може повече хора да разберат, че даден имот се предлага, за да може да се продаде възможно най-бързо и на най-добра цена.

Регистърът разполага с различни функционалности. Там се публикуват всички обявления на имущество, което се продава от частните съдебни изпълнители – движимо и недвижимо, както и всички необходими указания, нормативни актове и друга полезна информация за заинтересованите лица. Има филтри за търсене както по територията на съответния окръжен съд, така и по градове, вид, цена на имуществото. Може да се прави справка и за сроковете, в които се подават наддавателните предложения.

Срокът за обявяването на всички оферти от частните съдебни изпълнители е до края на м.юни.

Надяваме се този сайт да бъде най-посещавания от хората, търсещи имот на атрактивна цена.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта