Съобщение във връзка с провеждане на конкурса за частни съдебни изпълнители

4 октомври 2011 г.

Сподели новина

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-517/03.10.2011 г., с която одобри Списък на допуснатите до изпита кандидати в конкурса за частни съдебни изпълнители, както и Заповед № ЛС-И-518/03.10.2011 г., с която одобри Списък на кандидатите с нередовни документи.

На 04.10.2011 г., заповедите и списъците са обявени на таблото в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. Славянска № 1 и в интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители .

В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да отстранят посочените нередовности с допълнително заявление, адресирано до Министерство на правосъдието - гр. София, ул. Славянска № 1.

След този срок кандидатите с нередовни документи губят право на участие в конкурса.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта