Национална конференция и семинари на ЧСИ, 8 -11 септември 2010г., гр. Поморие

30 септември 2010 г.

Сподели новина

В периода 8 - 11 септември 2010г., Камара на частните съдебни изпълнители организира поредица от събития в гр.Поморие, „Гранд Хотел Поморие”.

На 8 и 9 септември се проведе семинар на тема „Приложение на европейското право в областта на съдебното изпълнение”, чиято цел бе обучение на частните съдебните изпълнители в материята на принудителното изпълнение, съгласно европейското законодателство. Обучението е поредната съвместна инициатива между КЧСИ и проект по програма Матра на Холандското правителство.

На 10 септември се състоя отворен семинар на тема „Практически въпроси в принудителното изпълнение”. Форумът бе открит от Председателя на Камарата на ЧСИ г-н Георги Дичев. За лектори бяха поканени д-р Валентина Попова, доцент по граждански процес в ЮФ на СУ „Климент Охридски”, Борислав Белазелков, съдия във ВКС, Мина Янкова, Главен експерт по приходите в отдел „Данъчна методология”, дирекция „ДОМ” при ЦУ на НАП и Мария Алексиева – главен юрисконсулт в отдел ДОП в ДОУИ – гр.Варна.

Като акценти в дискусията се обособиха редица въпроси, най-важните от които:

- изпълнение върху недвижими имоти – опис и продажба;

- конкуренция при изпълнение по ГПК и ЗОЗ;

- изпълнение върху движими вещи;

- данъчно – правни аспекти в принудителното изпълнение;

- взаимодействие с органите на НАП, по отношение на публичните вземания, съгласно чл. 191 от ДОПК;

- ДДС при публична продан.

Форумът бе изключително полезен за частните съдебни изпълнители и останалите присъстващи юристи от други гилдии, които обмениха мнения по спорни проблеми в съдебното изпълнение.

На 11 септември се проведе и традиционната есенна национална конференция на частните съдебни изпълнители, на която членовете на Камарата бяха запознати с актуалните въпроси и проблеми на съдебното изпълнение, с готовността за стартирането на Централния регистър на длъжниците, с провеждането на втори годишен мониторинг в канторите на ЧСИ. На събитието членовете на гилдията обмениха информация и полезен опит по проблеми и въпроси, вълнуващи ги в ежедневната им работа и по-конкретно с процесуални казуси и уеднаквяване практиките в дейността на канторите от цялата страна. Гости на форума бяха г-н Ерик Винкен – ръководител на Матра проекта и г-н Йос Уитдехааг – съдебен изпълнител от Нидерландия, консултант и експерт по проекта.

 

 

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2023

Карта на сайта