Конкурс за ПЧСИ – окончателно класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

19 април 2010 г.

Сподели новина

На основание чл.10 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме Протокол №3/15.04.2010г. на Изпитна комисия, назначена със Заповед №ЛС-04-202/24.02.2010г. на Министъра на правосъдието за окончателното класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители:

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

Удостоверенията на издържалите изпита кандидати се издават от Камарата на ЧСИ лично срещу подпис всеки работен ден в приемното време от 10.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.. Получаването на удостоверенията може да започне най-рано от 21.04.2010г. /сряда/

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта