График за провеждане на изпит за помощник - частни съдебни изпълнители

7 април 2010 г.

Сподели новина

На основание чл.7 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме график за провеждане на изпита за ПЧСИ, съставен от изпитната комисия, назначена със Заповед №ЛС-04-202/24.02.2010г. на Министъра на правосъдието, както и приети от Комисията ПРАВИЛА за провеждане на изпит за ПЧСИ.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта