Годишно общо събрание на Камарата на частните съдебни изпълнители

21 февруари 2010 г.

Сподели новина

На 30 януари 2010г. в с. Старозагорски минерални бани се проведе годишното общо събрание на Камарата на частните съдебни изпълнители. Гости на форума бяха партньорите на Камарата по проект „Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение” по програма Матра на правителството на Кралство Нидерландия – г-жа Златислава Михайлова и г-жа Ралица Петрова.

По време на форума, председателят на Камарата представи пред членовете годишния отчет за дейността на организацията за 2009г., както и анализ на резултатите за целия период от учредяването на КЧСИ (26.11.2005г.) досега.

Изминаха малко повече от четири години от въвеждането на частното съдебно изпълнение в РБългария. Резултатите говорят красноречиво – образувани дела през 2006г. – 37 000, 2007г. – 64 000, 2008г. – 70 000, 2009г. – около 110 000. Приключени дела 2006г. – 5 500, 2007г. – 17 200, 2008г. – 30 000, 2009г. – около 27 000. Събраната сума е както следва 2006г. – 95 млн.лв, 2007г. – 250 млн.лв., 2008г. – 400 млн.лв., 2009г. – около 320 млн.лв. От създаването на частното съдебно изпълнение досега за четири години ЧСИ са приключили 80 000 дела, а събраната сума е в размер на около 1 050 000 000 лв.

Системата работи и се развива възходящо, увеличават се служителите в канторите. В същото време канторите използват съвременни технологии в деловодната си работа и за достъпа до информация за длъжниците, голяма част от която вече се получава по електронен път, с което се осигурява така важната бързина на процеса.

Както всяка година и през тази Камарата положи значителни усилия за запазване и подобряване ефективността на съдебните изпълнители. Две са най -значимите събития за Камарата през изминалата година – стартирането на електронния регистър на публичните продажби и приемането на Етичния кодекс. И през тази година Камарата продължи да полага значителни усилия за повишаване на квалификацията на съдебните изпълнители и техните служители.

Делегатите на събранието приеха бюджета на КЧСИ за 2010г. Взето беше и важно решение за отдавна чаканото въвеждане на Централния регистър на длъжниците. Общото събрание прие това да бъде 1 октомври 2010г.

Колегите от цялата страна използваха възможността да обменят информация и полезен опит, както и да споделят добри практики, проблеми и въпроси, вълнуващи ги в ежедневната им работа.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта