Среща с медиите в Пловдив

14 май 2009 г.

Сподели новина

На 15.04.2009 г. в гр. Пловдив, беше проведена среща-разговор на частните съдебни изпълнители с район на действие Окръжен съд Пловдив и медии, с което бяха отбелязани две годишнини – 130 години от приемането на Първата българска (Търновска) конституция и 3 години от дейността на частните съдебни изпълнители в България. Наред с това целта на проведената среща беше насочена към подобряване на комуникацията между ЧСИ и медии и избягване тиражирането на неточна информация във връзка с висящи или приключили съдебни производства. Частните съдебни изпълнители представиха реформата в съдебното изпълнение и дейността на частните съдебни изпълнители в България и в частност дейността им в Пловдивския регион. На популярен език беше представена обществената роля на съдебното изпълнение в България и 16 април като празник на юриста, Българската конституция, респективно на законността.

Представиха се резултатите от дейността на частните съдебни изпълнители, които доказват ефективността им при събиране на частни и публични вземания. На присъствалите представители на медиите бяха предоставени писмени материали във връзка с представените теми и контакти за комуникация с частните съдебни изпълнители.

С проведената среща се потвърди трайната линия за позитивно и обективно представяне на частните съдебни изпълнители в регион Пловдив и България като контрапункт на обичайното схващане, че само негативната информация за тях е новина.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта