ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КЧСИ ВЪВ В РЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ English
Меню
· За нас
· Органи
· Нормативна база
· Съдебна практика
· Важни документи
· Регистър на ЧСИ
· Новини и събития
· Публикации
· Семинари и обучения
· Административни услуги
· Често задавани въпроси
· Връзки
· Контакти
· Фото галерия
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
10 ГОДИНИ ЧСИ

10 ГОДИНИ ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Комисия по правни въпроси и контрол
Комисията по правни въпроси и контрол /КПВК/ е помощен орган към Съвета на Камарата по смисъла на чл. 30, т. 5 от Устава на Камарата, с мандат от три години. От компетенциите на КПВК е да извършва: Методологическо и организационно обезпечаване на дейностите по текущо наблюдение и последващ контрол върху работата в канторите на ЧСИ /с оглед заложените в нормативната база правила и норми за работа на ЧСИ/; Проверки в канторите на ЧСИ – тематични или по жалби и сигнали срещу ЧСИ до Съвета на Камарата, както и осъществяване на последващ контрол; Събиране, систематизиране и анализ на информация за работата в канторите на ЧСИ; Даване на становища до Съвета на Камарата по общи правни въпроси и такива в областта на съдебното изпълнение.

Таня Маджарова – Председател
Диана Колева – Стефанска – Зам. Председател
Иванка Цонкова – Зам. Председател
Георги Тарльовски
Даниела Златева
Дарина Славова-Сербезова
Деница Станчева
Дженко Дженков
Диляна Георгиева Илиева
Добромир Даскалов
Захари Запрянов
Ивелина Дамова
Иво Кралев
Лучия Тасева
Мария Глушкова
Милкана Македонска
Минка Станчева
Наско Георгиев
Росица Стоянова
Самуил Пеев
Стоян Лазаров
Харалампи Пилафов
Христо Стоянкин
Цветелина Дахлева
Яница Джинджева
ВНИМАНИЕ
Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и кредитори


ВНИМАНИЕ - КОЛЕКТОРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЧСИ!
Важно
· Регистър на публичните продажби
· Издаване на справки от Регистъра на длъжниците за наличие/липса на задължения
Европейско училище
Европейско училище по принудително изпълнение
Длъжникът и законът
Длъжникът, законът, частният съдебен изпълнител
Европейски портал
Представяне на портала