ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КЧСИ ВЪВ В РЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ English
Меню
· За нас
· Органи
· Нормативна база
· Съдебна практика
· Важни документи
· Регистър на ЧСИ
· Новини и събития
· Публикации
· Семинари и обучения
· Административни услуги
· Често задавани въпроси
· Връзки
· Контакти
· Фото галерия
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
10 ГОДИНИ ЧСИ

10 ГОДИНИ ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Комисия по професионална етика

Комисията по професионална етика (КПЕ) е помощен орган към Съвета на Камарата по смисъла на чл. 30 т. 5 от Устава на Камарата, ангажиран с прилагането, тълкуването и усъвършенстването на Етичния кодекс, с мандат от три години. Комисията по професионална етика се назначава от Съвета на Камарата и се състои от 9 члена, избрани между гласуваните от ОС представители по чл. 10 т. 11 от Устава на Камарата. Съветът на Камарата определя председател на Комисията по професионална етика измежду членовете й, който участва по право в заседанията на Съвета. От компетенциите на КПЕ е: Да събира, систематизира, анализира и обобщава информация за дейността и поведението на частните съдебни изпълнители с цел актуализиране и усъвършенстване прилагането на Етичния кодекс; Да обобщава съществуващите професионални практики чрез интервюта; Да прави предложения за усъвършенстване на Етичния кодекс въз основа на идентифицираните практики на частните съдебни изпълнители и настъпилите промени в правната, организационната и социално-икономическата рамка на професията.

Таня Маджарова – Председател
Диана Колева – Стефанска – Зам. Председател
Иванка Цонкова – Зам. Председател
Деница Станчева
Захари Запрянов
Наско Георгиев
Росица Стоянова
Самуил Пеев
Яница Джинджева

ВНИМАНИЕ
Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и кредитори


ВНИМАНИЕ - КОЛЕКТОРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЧСИ!
Важно
· Регистър на публичните продажби
· Издаване на справки от Регистъра на длъжниците за наличие/липса на задължения
Европейско училище
Европейско училище по принудително изпълнение
Длъжникът и законът
Длъжникът, законът, частният съдебен изпълнител
Европейски портал
Представяне на портала