График за провеждане на изпит за помощник-частни съдебни изпълнители
Публикувана от administrator на 08.10.2015 17:47:26
На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме „График за провеждане на изпита за помощник - частни съдебни изпълнители“ и „Правила за провеждане на изпит за ПЧСИ“, съставени и приети от изпитната комисия с Протокол №1 от 05.10.2015г...
Разширена новина
На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме „График за провеждане на изпита за помощник - частни съдебни изпълнители“ и „Правила за провеждане на изпит за ПЧСИ“, съставени и приети от изпитната комисия с Протокол №1 от 05.10.2015г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ