27.09.2012г. – Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
Публикувана от administrator на 27.09.2012 17:00:00
На основание Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г. на министъра на правосъдието, с която е насрочен конкурс за заемане на посочените в заповедта места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони се насрочва устния изпит от конкурса. Устният изпит ще бъде проведен на 04.10.2012г. и на 05.10.2012г. в гр. София, в сградата на министерство на правосъдието, намираща се на ул. „ Аксаков” № 5 – ІІ етаж от 09.30ч. съобразно публикувания график. ...
Разширена новина
На основание Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г. на министъра на правосъдието, с която е насрочен конкурс за заемане на посочените в заповедта места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони се насрочва устния изпит от конкурса. Устният изпит ще бъде проведен на 04.10.2012г. и на 05.10.2012г. в гр. София, в сградата на министерство на правосъдието, намираща се на ул. „ Аксаков” № 5 – ІІ етаж от 09.30ч. съобразно публикувания график.
На основание чл.12, ал. 1 от Наредба №1/06.02.2006г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, конкурсната комисия обявява списък на допуснатите до устен изпит график за явяването им по входящи номера на 04.10.2012г. и на 05.10.2012г, правила и въпросник за провеждането му.