Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, насрочен със Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011 г. на министъра на правосъдието, изм. със Заповед № ЛС-И-552/20.10.2011 г. на МП
Публикувана от administrator на 02.11.2011 15:00:00

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-603/02.11.2011г. , с която одобри Списък на кандидатите, допуснатите до участие след отстраняване на нередовностите, Заповед № ЛС-И-604/02.11.2011г., с която одобри Списък на кандидатите, недопуснати до участие и Заповед № ЛС-И-605/02.11.2011г., с която одобри Окончателен списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители....


Разширена новина

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-603/02.11.2011г. , с която одобри Списък на кандидатите, допуснатите до участие след отстраняване на нередовностите, Заповед № ЛС-И-604/02.11.2011г., с която одобри Списък на кандидатите, недопуснати до участие и Заповед № ЛС-И-605/02.11.2011г., с която одобри Окончателен списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители.

Списък на кандидатите, допуснатите до участие след отстраняване на нередовностите

Списък на кандидатите, недопуснати до участие

Окончателен списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители