График за провеждане на изпит за помощник – частни съдебни изпълнители
Публикувана от administrator на 12.10.2011 06:00:00

На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме график за провеждане на изпита за помощник частни съдебни изпълнители, съставен от изпитната комисия, назначена със Заповед №ЛС-И-495/27.09.2011г. на Министъра на правосъдието, както и приети от комисията Правила за провеждане на изпит за ПЧСИ...


Разширена новина

На основание чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме график за провеждане на изпита за помощник частни съдебни изпълнители, съставен от изпитната комисия, назначена със Заповед №ЛС-И-495/27.09.2011г. на Министъра на правосъдието, както и приети от комисията Правила за провеждане на изпит за ПЧСИ.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК – ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ