Съобщение във връзка с провеждане на конкурса за частни съдебни изпълнители
Публикувана от administrator на 04.10.2011 11:36:42

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-517/03.10.2011 г., с която одобри Списък на допуснатите до изпита кандидати в конкурса за частни съдебни изпълнители, както и Заповед № ЛС-И-518/03.10.2011 г., с която одобри Списък на кандидатите с нередовни документи...


Разширена новина

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-517/03.10.2011 г., с която одобри Списък на допуснатите до изпита кандидати в конкурса за частни съдебни изпълнители, както и Заповед № ЛС-И-518/03.10.2011 г., с която одобри Списък на кандидатите с нередовни документи.

На 04.10.2011 г., заповедите и списъците са обявени на таблото в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. Славянска № 1 и в интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители .

В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да отстранят посочените нередовности с допълнително заявление, адресирано до Министерство на правосъдието - гр. София, ул. Славянска № 1.

След този срок кандидатите с нередовни документи губят право на участие в конкурса.