Конкурс за ПЧСИ – окончателно класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители
Публикувана от administrator на 19.04.2010 13:00:00

На основание чл.10 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме Протокол №3/15.04.2010г. на Изпитна комисия, назначена със Заповед №ЛС-04-202/24.02.2010г. на Министъра на правосъдието за окончателното класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители ...


Разширена новина

На основание чл.10 от от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, публикуваме Протокол №3/15.04.2010г. на Изпитна комисия, назначена със Заповед №ЛС-04-202/24.02.2010г. на Министъра на правосъдието за окончателното класиране на кандидатите, участвали в изпит за помощник – частни съдебни изпълнители

· ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

Удостоверенията на издържалите изпита кандидати се издават от Камарата на ЧСИ лично срещу подпис всеки работен ден в приемното време от 10.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.. Получаването на удостоверенията може да започне най-рано от 21.04.2010г. /сряда/