ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КЧСИ ВЪВ В РЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ English
Меню
· За нас
· Органи
· Нормативна база
· Съдебна практика
· Важни документи
· Регистър на ЧСИ
· Новини и събития
· Публикации
· Семинари и обучения
· Административни услуги
· Често задавани въпроси
· Връзки
· Контакти
· Фото галерия
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
10 ГОДИНИ ЧСИ

10 ГОДИНИ ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

БТПП подкрепи КЧСИ, че е необходим анализ преди промяната в регламента за работа на ЧСИ
БТПП подкрепи КЧСИ, че е необходим анализ преди промяната в регламента за работа на ЧСИ

В писмо до министъра на правосъдието Зинаида Златанова бизнес организацията поиска анализ как изменението ще се отрази на събираемостта и междуфирмената задлъжнялост
Българската търговско - промишлена палата (БТПП) подкрепи Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) в искането за финансова обосновка и анализ във връзка с предложението за промени в проекта на Постановление за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ.
В писмо до министъра на правосъдието Зинаида Златанова председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов поиска да бъде изготвена детайлна оценка на въздействието от евентуалната промяна. Поводът за реакцията на организацията е предложението на правосъдното министерство за отпадане на пропорционалната такса за ЧСИ, в случай че длъжник погаси своя дълг в 14-дневния срок за т.нар. „доброволно изпълнение“. В писмото председателят на БТПП обръща внимание, че въпреки изискването на Закона за нормативните актове, такава оценка не е направена.
От БТПП поискаха анализът да даде отговор и на въпроса как евентуална промяна ще се отрази на събираемостта на вземанията, на междуфирмената задлъжнялост и работата на ЧСИ.
„От особена важност е измененията в нормативната уредба да способстват за бързото и безпрепятственото събиране на вземанията, чрез стимулиране на доброволното изпълнение и без да се създават бариери за дейността на ЧСИ“, е позицията на БТПП. Преди седмица своите опасения изрази и КЧСИ. Мнението на професионалната общност на частните съдебни изпълнители е, че премахването на пропорционалната такса няма да облекчи масовия длъжник, а само отделни лица и структури, които умишлено не плащат дълга си, докато не се стигне но намесата на съдебен изпълнител.
КЧСИ вече изрази мнение и пред Министерство на правосъдиекто, че с подобна практика на „спешните промени“ и без обсъждане се приемат по-скоро популистки поправки, които обслужват отделни корпоративни интереси. Промените, освен, че ще бъдат в ущърб на кредиторите, ще застрашат и бизнес – средата, и финансовата стабилност в държавата.
Приложение: писмо на Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП до министъра на правосъдието Зинаида Златанова
ВНИМАНИЕ
Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и кредитори


ВНИМАНИЕ - КОЛЕКТОРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЧСИ!
Важно
· Регистър на публичните продажби
· Издаване на справки от Регистъра на длъжниците за наличие/липса на задължения
Европейско училище
Европейско училище по принудително изпълнение
Длъжникът и законът
Длъжникът, законът, частният съдебен изпълнител
Европейски портал
Представяне на портала